Türkiye'nin önde gelen bakliyat üreticisi olarak, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin bize olan güveni ile dürüstlük ilkemizden taviz vermeden, GÖZE adını gururla ve onurla geleceğe taşıyoruz. Bu tutumumuz ile kalite politikamızın temellerini oluşturuyoruz.

Bu doğrultuda;
GÖZE TARIM A.Ş. olarak hijyenik koşullarda pirinç,mercimek ve bulgur üretimi; bakliyat eleme ve paketlemesi yaparak; üretimin her bir aşamasında insan sağlığı için tehlike yaratabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik tüm tehlikeler ayrı ayrı incelenip, kontrol altında tutularak müşterilerimiz ve tüketicilerimiz için güvenilir ve kaliteli gıdayı yasal şartlara uygun olarak üretmek,

Bilgi ve insan kaynağımıza önem vererek, tüm çalışanlarımızın gönüllü katılımı ve ekip çalışması ile sürekli gelişme içinde olmasını sağlamaktayız.

Türk gıda kodeksi ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek, çözüm ortaklarını da aynı felsefe ile yönetilen şirketler arasından seçmeye özen göstermek,

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi ve ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi şartlarını uygulamak ve sistemleri sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek,

Değişen teknolojileri, iletişim araçlarını ve işletme kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmak, değişen piyasa koşulları doğrultusunda son teknolojiyi yakından takip ederek, kalite yönetim sisteminde sürekli değişimi sağlamak,

Entegre yönetim sistemi şartlarına uymak,Entegre yönetim sistemi standartlarının sürekliliğini sağlamak için hedef ve planlarımızı kesintisiz uygulamak,tüm çalışma aşamalarında ve çalışanlarıyla doğayı koruyarak temiz daha güzel bir çevre yaratmak,

Etkin olarak uygulanan ve sürekli geliştirilen entegre yönetim sistemimizle sadece tehlike, risk ve tehditleri önlemek değil bunları fırsata çevirebilmek,

GÖZE TARIM A.Ş. olarak müşteri memnuniyetini ve kendimizi geliştirmek için ilkeli, planlı ve sistematik çalışarak, ürünlerimizde ve tüm faaliyetlerimizde güvenilirliği ve kaliteyi ön planda tutmayı taahüt ederiz.

demo

KALİTE BELGELERİMİZ